In pp standee

200.000 

in PP, cán màng, bấm khuy

Giảm 5% khi mua hàng online