Sửa chữa tàu đến tải trọng 1000 tấn

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật