Thiết kế, chế tạo cầu dầm đơn, dầm đôi từ 1-50 tấn trục

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật